107

Zmiany w podatku od spadków i darowizn 2018

Od 1. czerwca 2018 w życie wchodzą nowe przepisy prawa podatkowego w zakresie sukcesji firm rodzinnych. Zmiany mają na celu ułatwienie spadkobiercom prowadzenia firmy po śmierci jej dotychczasowego właściciela. Co się zmieni?

Zmianie mają ulec przede wszystkim przepisy z zakresu podatku od spadków oraz darowizn, tak aby przejęcie firmy przez spadkobiercę było bardziej opłacalne. Wraz z dniem wprowadzenia nowych przepisów zostanie zniesiony obowiązek płacenia podatku nabycia po odziedziczeniu lub zapisie windykacyjnym własności firmy. Aby móc jednak skorzystać z takiego zwolnienia podatkowego, firma musi działać przez kolejne 5 lat.

Formalności

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić jako spadkobiercy przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela, jest zgłoszenie nabycia własności lub udziału w firmie do odpowiedniego urzędu skarbowego. Nie trzeba robić tego od razu, na dopełnienie tej formalności mamy 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia sadowego o nabyciu spadku. Jeżeli firma jest dziedziczona przez kilka osób, to z ulgi podatkowej mogą skorzystać tylko te osoby, które brały udział w tworzeniu przedsiębiorstwa przez co najmniej 5 lat.

Pamiętajmy, że nie będzie można odliczyć długów firmowych związanych z prowadzeniem działalności. Ze zwolnienia z podatku od spadku lub darowizny będzie mogła skorzystać wyłącznie najbliższa rodzina typu małżonek, rodzeństwo, macocha, ojczym, zstępni, wstępni, pasierb, jeżeli zgłoszenie o nabyciu własności zostanie wysłanie w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. Zgłoszenie nie jest koniecznie wyłącznie w przypadku, gdy wartości majątku nie przekracza kwoty 9637 złotych.