58

Wskaźniki trendu rynku Forex

W analizie technicznej rynku forex, najważniejszą rolę odgrywają wskaźniki, dzięki którym możemy określić sygnał kupna bądź sprzedaży, danej pary walutowej. Wskaźniki te dzielą się na: trendu oraz oscylatory. Wszystkie one polegają na odpowiednio przetworzonych danych. Przeważnie tymi danymi są ceny, które spływają do naszego internetowego klienta rynku forex, a następnie są przez to oprogramowanie przetwarzane. Odpowiednio wyliczone dane są wyświetlane bezpośrednio na wykresie, bądź w osobnym oknie. Dzięki temu łatwiej możemy się zorientować w sytuacji, jaka w danej chwili panuje na rynku. Każdy z wskaźników posiada swe własne sygnały kupna i sprzedaży, jednak niewskazane jest stosowanie jakiegokolwiek wskaźnika samodzielnie, ponieważ często zdarza się, że sygnał wysłany przez jeden wskaźnik jest fałszywy.

Do najważniejszych wskaźników trendu rynku forex zaliczyć możemy: prostą średnią ruchomą, wykładniczą średnią ruchomą, ważoną średnią ruchomą oraz trójstronną średnią ruchomą oraz różne kombinacje średnich takie jak: koperta średnich ruchomych, wstęga bollingera, parabolic sar, linia regresji. W dalszej części pracy wskaźniki te zostaną szerzej omówione.

Prosta średnia ruchoma – jest to arytmetyczna średnia z określonej liczby odczytów, można ją nazwać kroczącą bądź ruchomą, ponieważ starsze dane są wykluczane ze wzoru, a te nowsze są do niego dodawane. Interpretacja tej średniej polega na porównywaniu jej z wykresem cenowym. Jeśli wykres przecina średnią od dołu to jest to sygnał kupna, jeżeli przecina ją od góry jest to sygnał sprzedaży. Jeżeli średnia liczona jest z małej liczby okresów to znajduje się blisko wykresu i generuje wiele sygnałów niestety wiele z nich jest wtedy fałszywa.

Wykładnicza średnia ruchoma – jest to średnia krocząca, która uwzględnia wszystkie odczyty. Oznacza to, że nawet, kiedy weźmiemy pod uwagę tylko dwadzieścia okresów to mimo to te poprzednie będą miały wpływ na jej wygląd. Jednak większe znaczenie mają te najbardziej aktualne odczyty, co zwiększa prędkość reakcji średniej na dynamiczne zmiany na rynku forex. Sygnały generowane przez wykładniczą średnią ruchomą, interpretuje się tak samo jak w przypadku prostej średniej ruchomej.

Ważona średnia ruchoma – działanie tego wskaźnika polega na mnożeniu wartości z okresu przez odpowiednią wagę. Im odczyt świeższy tym ma większą wagę. Interpretacja tej średniej jest taka sama jak dwóch poprzednich.

Trójstronna średnia ruchoma – jest to uśredniona prosta średnia krocząca, kładąca największą wagę na środkowe wartości wykresu. Interpretuje się ją tak samo jak poprzednie. Określony typ średniej, ma określoną prędkość reakcji na zmiany rynku, przez to przeważnie nie stosuje się ich osobno. Stosuje się natomiast kilka średnich o różnych okresach. W ten sposób tworzymy odpowiednią kombinację. Najpopularniejszymi są:

Koperta średnich – wskaźnik ten jest zbudowany z dwóch linii, które stanowią wykresy średnich. Średnie są od siebie oddalone o stałą wartość, dzięki temu tworzą tunel, w którym znajduje się wykres pary walutowej. Sygnał kupna powstaje, gdy wykres zrównuje się z linią dolną koperty średnich, natomiast sygnał sprzedaży wtedy, gdy wykres zrównuje się z linia górną.

Wstęga Bollingera – jest to odmiana koperty średnich, linie w tym wskaźniku nie są oddalone o stałą wartość, natomiast różnica ta ustala się na podstawie zmian cen w podanym okresie. Interpretować ją można na kilka sposobów, jednym z nich jest zasada, że gdy wykres cenowy opuści zakres wstęgi, to musi do niego wrócić. Wyjście ponad średnie jest sygnałem sprzedaży, natomiast wyjście poniżej średnich jest sygnałem kupna.

Parabolic SAR – służy on do wyznaczania punktów wyjścia oraz wejścia w pozycję. Występuje on w postaci kropek. Kropki powyżej wykresu wskazują na trend spadkowy, natomiast te powyżej wykresu na trend rosnący.

Artykuł ten jest jedynie ułamkiem, opisującym drobny aspekt możliwości przewidywania zachowania rynku forex, i aby sprawnie inwestować na tym, rynku kapitał należy jeszcze wiele się dowiedzieć, być może jednak przybliża on, choć o odrobinę do wielkich zysków, jakie może nam zaoferować giełda pieniężna. Więcej informacji na powyższy temat znaleźć można w publikacjach finansowych portalu maklerskie.pl

Źródła:
Murphy John J. „Analiza techniczna rynków finansowych” wyd. WIG Press, Warszawa 1999
Surdel Piotr „Forex – Analiza Techniczna”, Poznań 2004