169

Jak oszczędzać na emeryturę?

Aby zabezpieczyć się finansowo warto jak najwcześniej odkładać wolne środki na przyszłość. Przy prognozowanych przez ZUS emeryturach trudno będzie obecnym 20, 30 i 40-latkom związać koniec z końcem będąc na emeryturze. Dodatkowo wiele osób nie pracuje na podstawie umów o pracę, przeważają umowy od których nie są odprowadzane składki emerytalne uprawniające do uzyskania w przyszłości pełnego świadczenia z ZUS. Sposobów na zwiększenie przyszłego uposażenia emerytalnego jest co najmniej kilka. Warto wybrać sposób, by na starość móc godnie żyć.

Najpopularniejszym, także pod względem podatkowym, jest oszczędzanie na Indywidualnych Kontach Emerytalnych i Indywidualnych Kontach zabezpieczeni Emerytalnego. Instytucje finansowe stale wzbogacają swoje oferty o produkty oszczędnościowe, także przeznaczone dla przyszłych emerytów. W tym roku planowane jest wdrożenie Pracowniczych Programów Emerytalnych. To nie jedyne opcje. Nadal popularne, mimo niskiego oprocentowania, są lokaty, obligacje i konta oszczędnościowe. Takie inwestycje są pewne i bezpieczne, chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub Skarb Państwa, co minimalizuje ryzyko utraty środków.

Bardziej świadomi inwestorzy próbują sił w funduszach inwestycyjnych. W tym przypadku nieuniknione jest ryzyko, chyba że inwestor zakłada inwestowanie w bezpieczne fundusze np. zrównoważone, hybrydowe czy papierów dłużnych. Tu powinno się rozdzielać portfel i przeznaczać kapitał na różne instrumenty oszczędnościowe. Oczywiście najwięcej zarobić, ale i najwięcej stracić, można inwestując na giełdzie papierów wartościowych. Niestety tu wymagana jest już ponadprzeciętna wiedza finansowa i zgoda na utratę części a często i całości kapitału.

Dla bardziej zamożnych dostępne sa rynki dzieł sztuki, numizmatyczne, nieruchomości. Takie inwestycje zwykle się zwracają, trudno na nich stracić.

Niezależnie od posiadanych w chwili obecnej wolnych środków warto rozważyć możliwość regularnego oszczędzania. Zwiększoną świadomość finansowa Polaków powoduje, że nie odkładamy już pieniędzy w przysłowiową skarpetę. Należy zauważyć, że deponowanie nawet niewielkich kwot przez długi okres pozwoli uzbierać niezła sumę. Dodatkowo nawet niskie oprocentowanie da nam dodatkowy zysk. Zbierając po 100 zł miesięcznie przez okres 20 lat można mieć bez dodatkowych odsetek 24000 zł, a to już coś.