521

Wealth Management czyli zarządzanie majątkiem w polskim Private Banking

Nowe usługi w bankowości, skierowane do szczególnie specyficznej grupy klientów stają się coraz popularniejsze w Polsce. Starannie wyselekcjonowani klienci banków, którzy spełniają określone kryteria otrzymują usługi Wealth Managementu, czyli zarządzania majątkiem. Oferta zarządzania majątkiem dedykowana jest najzamożniejszym klientom banków, a więc takich, którzy posiadają zdecydowanie więcej płynnych aktywów niż przeciętny Kowalski. Progi „wejścia” w wealth management są uzależnione od poziomu zamożności klienta i jego chęci zaangażowania odpowiednio dużego kapitału w bankowe instrumenty finansowe. Minimalny pułap zaangażowanych środków waha się w zależności od banków i może wynosić od 100 tys. do nawet 5 mln zł. Oczywiście wealth management w Polsce charakteryzuje się zdecydowanie mniejszymi ograniczeniami regulującymi wejście w progi eksluzywnej bankowści, niż na Zachodzie. Różnice wynikają przed wszystkim z poziomu zamożności polskich krezusów. Bardzo zamożnym Polakom ciągle brakuje do poziomu zamożności ich zachodnich odpowiedników. Kim są klienci korzystający z wealth management? To najczęściej osobistości ze świata biznesu, finansów, sportu, czy sztuki. Znane twarze, znane nazwiska, ale także często dla przeciętnego Polaka ludzie anonimowi, kryjący się za szyldami dużych korporacji. Według przeprowadzanych badań, mimo iż zamożni Polacy nie dysponują takimi kwotami jak zagraniczni milionerzy, jednak tempo z jakim pomnażają swój majątek jest imponujące.

Pojęcie wealth management nieodłącznie kojarzy się z bankowością prywatną (Private Banking), jednakże oferta zarządzania majątkiem jest przywilejem najbogatszej klienteli Private, wiąże się bowiem nie tylko z lokowaniem nadwyżek i inwestowaniem kapitału w instrumenty inwestycyjne, ale także doradztwem prawnym, podatkowym, czy spadkowym. Wealth management polega więc na zarządzaniu całym majątkiem klienta, łącznie z nieruchomościami, czy dziełami sztuki (Art Banking). Usługa zarządzania majątkiem jest niezwykle szeroka i znacznie wykracza poza standardowe usługi bankowe. Klienci, którzy są objęci usługą wealth managementu otrzymują starannie dobrane i wyselekcjonowane produkty finansowe, które pomagają w zarządzaniu aktywami płynnymi. Są to specjalne konta bankowe, platynowe karty kredytowe z odpowiednio dużym limitem, dostęp do preferencyjnych kursów walut oraz różnorakich rozwiązan inwestycyjnych, począwszy od „zwykłych” funduszy inwestycyjnych na funduszach hedgingowych skończywszy. Jedną z usług powiązanych z wealth managementem jest Asset Management, czyli usługi z zakresu inwestowania kapitału w celu wypracowania możliwie najwyższego zysku. Doradztwo podatkowe zaś pomaga klientom inwestować w te instrumenty, które są najkorzystniejsze dla klienta z punktu widzenia podatkowego. Pomoc przy inwestowaniu w nieruchomości świadczą wyspecjalizowani pracownicy banków, budując z klientem portfel najatrakcyjniejszych inwestycji z rynku nieruchomości w celu maksymalizacji stopy zwrotu. Ciekawym i stosunkowo nowym produktem bankowym, wchodzącym w zakres usług zarządzania majątkiem jest art banking, czyli inwestowanie dzieła sztuki jako długoterminowa lokata kapitału.

Wealth management w Polsce całymi garściami czerpie z doświadczeń i standardów wypracowanych na rynkach o wiele dojrzalszych. Z tego powodu, na naszym rynku, świetnie przyjęły się usługi concierge, polegające na zapewnieniu klientom rozrywki, organizacji wolnego czasu, pomocy przy planowaniu podróży zagranicznych itp.

Dynamiczny przyrost aktywów zamożnych klientów oraz rozbudowa ich portfela inwestycyjnego czyni nasz kraj szczególnie interesującym miejscem rozwoju usług typu Wealth Management. Z punktu widzenia położenia geograficznego jesteśmy zdecydowanie największym rynkiem w Europie Środkowo – Wschodniej dla tego typu usług.