101

Private Banking w Polsce

Dynamiczny rozwój bankowości w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przyczynił się do podnoszenia jakości usług oraz wprowadzania na rynek nowych rozwiązań dedykowanych wybranej grupie klientów. Jednym z kierunków rozwoju sektora finansowego w naszym kraju było poszukiwanie możliwości wdrożenia na szeroką skalę kompletnych rozwiązań oferowanych najzamożniejszym klientom prywatnym. Od pewnego więc czasu funkcjonuje pojęcie Private Banking, czyli bankowość prywatna jako synonim ekskluzywnych usług bankowych, dedykowanych klientom mogącym się pochwalić zasobnym portfelem. Co należy zrobić aby zaliczać się do elitarnego grona klientów Private Bankingu? Przede wszystkim podstawowym kryterium jest odpowiednio wysoki depozyt złożony w banku świadczącym usługi bankowości prywatnej. Progi kapitałowe stawiane klientom przez banki są dość wysokie i w zależności od banków mogą oscylować w granicach od dwustu tysięcy do nawet miliona złotych lub ekwiwalent tej kwoty w walucie obcej. Co więcej, nie wystarczy jedynie dokonać wpłaty na rachunek bankowy, należy posiadać wymagane saldo środków na depozytach i instrumentach inwestycyjnych przez cały okres trwania umowy. Klient który spełnia surowe normy banku otrzymuje w zamian ofertę ze wszech miar wyjątkową. Usługi Private Banking zdecydowanie różnią się od rozwiązań kierowanych do klienta masowego. Podstawowe różnice koncentrują się głownie na jakości obsługi i indywidualnego podejścia do potrzeb klienta zamożnego. Podpisując umowę z bankiem klient o zasobnym portfelu otrzymuje dyskretnego, szanującego prywatność klienta doradcę, który wzbudza zaufanie swoim poziomem wiedzy i doświadczenia. Obsługa klientów odbywa się w komfortowych pomieszczeniach w warunkach licujących z najwyższym poziomem ekskluzywnej bankowości, gdzie klient może czuć się swobodnie. Z pośród produktów i rozwiązań kierowanych klientom Private Bankingu można wyróżnić szereg możliwości lokowania majątku i pomnażania go. Oferta Wealth Management czyli zarządzanie majątkiem pozwala na odpowiednie dobranie instrumentów finansowych do aktualnych potrzeb klienta po uprzednim profilowaniu pod kątem podejścia do ryzyka i poziomu znajomości rynków finansowych. Ponieważ klienci Private Banking są zróżnicowani jeśli chodzi o ich wiedzę i samodzielność w wyborze najlepszych dla siebie rozwiązań, doradca pomoże dobrać ofertę „szytą na miarę”. Klienci lubiący ryzyko i niebojący się konsekwencji agresywnego lokowania kapitału w instrumenty o wysokiej stopie zwrotu otrzymują wachlarz produktów dedykowanych właśnie dla nich. W przypadku zdecydowanej awersji do ryzyka i ostrożnego podejścia do instrumentów finansowych, doradca ostrożnie i dyskretnie zaoferuje rozwiązanie bezpieczne, z ochroną zainwestowanego kapitału. Niektórzy klienci Private Banking nie lubią przychodzić do banku, nie mają czasu na spotkania z doradcą w oddziale lub preferują bardziej neutralne miejsca spotkań. Doradca lub jego asystent może w każdej chwili przyjechać do klienta lub spotkać się z nim, np. w restauracji, opłacając lunch ze służbowej złotej karty kredytowej z dużym limitem. Dodatkowo, osobna obsługa kasowa, preferencyjne kursy wymiany walut, wyższe oprocentowanie depozytów i niższe marże kredytów oraz usługi concierge w pakiecie do złotej lub platynowej karty kredytowej dopełniają reszty. Private Banking to zdecydowanie rozwiązanie dla klienta wymagającego, zamożnego, ale również zróżnicowanego.

Oczywiście oferta banków świadczących usługi bankowości prywatnej w Polsce różni się od standardów wypracowanych w Europie Zachodniej a różnice te wynikają przede wszystkim z poziomu zamożności społeczeństwa oraz wieloletniego doświadczenia w kreowaniu usług dla najzamożniejszych. Banki działające w naszym kraju, także te z zagranicznym kapitałem coraz śmielej nadrabiają straty i oferują klientom wyrafinowane produkty finansowe oraz nową jakość szeroko pojętego Wealth Management’u. Sektor bankowości prywatnej w Polsce staje się coraz bardziej popularny, rośnie bowiem ilość odpowiedniej klienteli oraz świadomość finansowa i apetyty na nowe standardy bankowości.

Klient dokonujący wyboru odpowiedniego banku świadczącego usługi Private Banking stoi przed nie lada wyzwaniem. Większość dużych banków działających w Polsce zachęca klienta „złotym” kontem bankowym”, platynową kartą kredytową, „diamentowymi” oddziałami, starając się wzbudzić u klienta wrażenie ekskluzywności i wyjątkowości. Należy pamiętać , że nie wszystko złoto, co się świeci. Klient powinien porównać oferty, dowiedzieć się nie tylko o swoich przywilejach ale także obowiązkach wobec banku. Wybierając bank warto wybrać ten który posiada największe doświadczenie w świadczeniu usług dla najbogatszych oraz długą tradycję w obsługiwaniu klientów zamożnych. Niektóre banki dla podkreślenia swoistej odrębności oddziałów Private Banking tworzy nowy Brand i nowe spółki, jednoznacznie kojarzące się w świadomości klienta z bankowością dla najbogatszych.

Jakie są perspektywy rozwoju Private Bankingu na czas kryzysu? Wyśmienite! To właśnie trudne czasy aktywizują klientów do poszukiwania sprawdzonych rozwiązań, w bankach, którym mogą zaufać. Bessa na rynkach finansowych, wysokie ceny metali szlachetnych, duża zmienność rynku walutowego i kapitałowego mogą zostać świetnie wykorzystane do oferowania usług gwarantujących mimo wszystko bezpieczny, stabilny zysk. Kryzys wymusza również zmiany w podejściu do zarządzania majątkiem klienta. Doradca bankowy nie jest już więc tylko sprzedawcą usług finansowych, które w łatwy sposób można było sprzedać klientom na podstawie danych historycznych oraz benchmarków z funduszowych „fact sheets”. W kryzysie doradca staje się więc swoistym powiernikiem i mężem zaufania, który starannie dobiera klientowi odpowiednie rozwiązania. To właśnie w trudnych czasach rośnie zapotrzebowanie klientów na aktywne doradztwo i zarządzanie ich pieniędzmi. Kryzys również mobilizuje banki do jeszcze większe staranności i dbałości o klienta i proponowania mu coraz to nowszych i ciekawszych rozwiązań z dziedziny handlu walutą na bezmarżowym, „czystym” rynku, czy też obrotu akcjami, surowcami, opcjami i kontraktami futures. Zwykłe fundusze inwestycyjne odchodzą do lamusa. Zdaniem fachowców z dziedziny Private Banking idealnym wręcz rozwiązaniem na gorsze czasy na rynkach finansowych jest „art banking”, czyli inwestowanie w dzieła sztuki.