42

Nowy biznes: własna działalność czy spółka z o.o.?

Rozpoczynając planowanie nowego biznesu należy przemyśleć wiele spraw. Jedną z najważniejszych, zaraz po przygotowaniu biznesplanu jest określenie, w jakiej formie będziemy działać. Główne dwie formy najczęściej wybierane obecnie przez młodych przedsiębiorców to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub własna działalność gospodarcza. Obie te formy mają swoje wady i zalety. Własna działalność gospodarcza jest przede wszystkim tańsza do założenia i prowadzenia niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na etacie – jedyny koszt to ubezpieczenie zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – około 250 złotych miesięcznie, z czego odliczyć od podatku możemy sporą część. Właściwie jeśli chcielibyśmy minimalizować koszty – to to jest jedyna płatność miesięczna. Jeśli dojdą inne, podstawowe – takie jak księgowość – koszty będą odpowiednio wyższe. Należy pamiętać, że własna działalność gospodarcza może zostać dofinansowana ze źródeł Urzędu Pracy lub funduszy unijnych, należy jednak zajrzeć do specjalistycznych informacji na ten temat.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jeszcze do niedawna było zarezerwowane jedynie dla większych projektów. Aktualnie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założyć może właściwie każdy. Minimalny kapitał zakładowy to pięć tysięcy złotych. Warto tu podkreślić, że prowadząc własną działalność gospodarczą odpowiadamy całym majątkiem a w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jedynie do wysokości wniesionego kapitału zakładowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga jednak prowadzenia większej ilości spraw formalnych związanych z wszelkiego rodzaju dokumentacją – jest więc przez to kosztowniejsza. Często jako minimalny koszt księgowości podawana jest wartość 500 złotych miesięcznie netto, wobec kilkudziesięciu czy stu kilkudziesięciu złotych przy działalności gospodarczej. Wielkim plusem jest to, że obie formy możemy zarejestrować za pośrednictwem stron internetowych. Procedury są więc o wiele prostsze niż jeszcze kilka lat temu, najważniejsza jest więc decyzja.

Analizując pomysł biznesowy który będziemy prowadzić musimy określić skalę prowadzonego biznesu. Między innymi na tym powinna opierać się decyzja o wyborze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub działalności gospodarczej. Innym kryterium mogą być potencjalni wspólnicy. O ile działalność gospodarcza prowadzona jest przeważnie indywidualnie, to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najczęściej są zawiązywane przez kilka osób czy podmiotów. W ten sposób może zostać zdywersyfikowane ryzyko związane z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa. Należy również podkreślić, że działalność gospodarczą jest łatwiej przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niż odwrotnie. Decyzja na temat formy nowo zakładanej firmy powinna być więc stworzona w oparciu biznesplan i do niego dostosowana. Jeśli nie potrafimy jednoznacznie wybrać najkorzystniejszej formy prowadzonego biznesu – warto zwrócić się do profesjonalnych doradców podatkowych wspomagających podejmowanie między innymi takich decyzji.