29

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to forma oszczędzania skierowana do osób, które szukają długoterminowej lokaty kapitału. Jest to więc idealna inwestycja dla tych, którzy chcieliby zapewnić sobie dostatnią emeryturę lub na przykład zabezpieczyć przyszłość swojego potomstwa. Osiągnięcie znaczących zysków jest jak najbardziej możliwe w dłuższej perspektywie czasu. Fundusze inwestycyjne na pewno nie są dobrym wyborem dla inwestorów, którzy liczą na szybki zysk i pragną osiągnąć korzyści finansowe w krótkim okresie czasu.

Fundusze inwestycyjne regulowane są stworzoną specjalnie w tym celu ustawą. Dosyć duży nacisk w jej zapisach położono na bezpieczeństwo. Po pierwsze bezpieczeństwo uczestników funduszu, a po drugie bezpieczeństwo i stabilność samych funduszy. Dopiero na trzecim miejscu celem działalności funduszy jest uzyskanie zwrotu z inwestycji na poziomie wyższym niż ten oferowany przez lokaty bankowe.

Często wszystkie fundusze kojarzone są z popularnymi funduszami inwestycyjnymi akcji, które niosą ze sobą pewien stopień ryzyka. Jednak fundusze akcji to tylko jeden z szeregu dostępnych rodzajów funduszy. Istnieje także cały szereg funduszy, które inwestują w przeważającej części lub całkowicie w bezpieczne instrumenty finansowe, gwarantujące określony zysk. Jak wiadomo zysk ten nie będzie bardzo wysoki jednak w perspektywie długoterminowej może on być bardzo atrakcyjny. Podsumowując możemy wyróżnić dwie podstawowe zalety tego rodzaju funduszy inwestycyjnych. Po pierwsze spełniają one wszelkie wymogi bezpieczeństwa, podobnie jak lokaty bankowe. Po drugie tego rodzaju fundusze stabilnego wzrostu dają możliwość osiągnięcia większych zysków niż zdecydowana większość lokat bankowych.

Oczywiście przez zainwestowaniem w fundusze inwestycyjne musimy dokładnie zapoznać się dotyczącymi go zasadami, a także składem portfela danego funduszu. Pamiętajmy że najważniejsze w przypadku każdej większej inwestycji są zdrowy rozsądek i rozwaga i to właśnie te cechy mogą nas uchronić przed bolesnymi stratami finansowymi.