407

Jak zmniejszyć ryzyko inwestując na giełdzie

Ryzyko jest pojęciem nierozerwalnie związanym z lokowaniem kapitału na giełdzie papierów wartościowych. Odgrywa ważną rolę, ponieważ jest miernikiem potencjalnego zysku. Każdy inwestor stara się odnaleźć jak najlepszą proporcję pomiędzy możliwością straty a szansą na wysoki dochód. Inwestując w instrumenty giełdowe ryzyka nie da się wyeliminować, więc najważniejsze to nauczyć się nim zarządzać i umiejętnie je redukować. Kilka prostych wskazówek z pewnością w tym pomoże.

Najważniejszym pojęciem związanym z zarządzaniem ryzykiem giełdowym jest dywersyfikacja. Na giełdzie nigdy nie należy stawiać wszystkiego na jedną kartę. Im bardziej zróżnicowany będzie nasz portfel, tym mniejsze ryzyko straty kapitału. Dywersyfikacja powinna polegać na inwestowaniu środków w różne typy instrumentów finansowych oraz za pomocą odmiennych strategii. Przy zakupie akcji ważne jest aby pochodziły z kilku różnych spółek, które ponadto działają w różnorodnych branżach. Taki podział portfela inwestycyjnego spowoduje, że gdy ceny jednego z zakupionych papierów wartościowych zaczną spadać, pozostałe mogą przynosić zyski, ponieważ ich ceny uzależnione są od wpływu odmiennych czynników.

Zdolnością uznawaną za kluczową w inwestowaniu na giełdzie jest zdolność szybkiego zamknięcia stratnej transakcji. Podczas gdy ceny posiadanych instrumentów finansowych zaczynają spadać, inwestorom bardzo trudno zaakceptować stratę i sprzedać je. Kieruje nimi nadzieja, że ceny wkrótce powrócą do poprzednich poziomów i uda im się odzyskać pieniądze. Należy pamiętać, że im mniejszą stratę poniesiemy tym łatwiej będzie ją później odrobić.

Aby osiągnąć zyski konieczna jest ciężka praca. Każda planowana transakcja powinna zostać poddana analizie. Im więcej informacji zgromadzi inwestor, tym większe prawdopodobieństwo że jego wybór okaże się słuszny. Każdy kto chce zarabiać na giełdzie, powinien cały czas doskonalić swoje umiejętności oraz wypracowywać własne strategie inwestycyjne, oparte nie tylko na fachowej literaturze i poradach ekspertów, lecz także na własnych obserwacjach i przeprowadzonych analizach rynku.

Jedną z najważniejszych zasad pozwalających na bezpieczne inwestowanie jest lokowanie jedynie nadwyżki wszystkich środków finansowych. Umożliwia to długoterminowe zarządzanie pieniędzmi bez konieczności przeznaczania ich na bieżące wydatki. Nie należy również inwestować wszystkich swoich oszczędności a także zaciągać zbyt wielu kredytów.
Sztuka zarządzania pieniędzmi na giełdzie sprowadza się do porównywania stosunku zysku do ryzyka. Każdy inwestor powinien odnaleźć swój własny złoty środek, wyważając stosunek zysku do ryzyka tak, aby mu odpowiadał.